DAVRANIŞ KURALLARI

Cevat Uluslararası Nakliyat uzun yıllara dayanan tecrübesi ile
Avrupa ve Asya’da mal taşımacılığını sürdürmektedir.
Detayları Gör

Önsöz
Cevat Uluslararası Nakliyat uzun yıllara dayanan tecrübesi ile Avrupa ve Asya’da mal taşımacılığını sürdürmektedir.

Hedefimiz Müşterilerimize hızlı ve güvenilir hizmet sağlamak. Dolayısıyla İnsan hakları, güvenilirlik ve sosyal sorumluluk gibi ahlaki değerlerimize büyük önem veriyoruz ve adaletli işbirliği, gelişim ile iş güvenliğini destekliyoruz.

Kendimize ‘’Biz kimiz?’’ ve ‘’Nasıl çalışmak istiyoruz?’’ sorusunu sorduğumuzda bu sorularımızın cevabını veren ‘’Davranış Kuralları (Code of Conduct)’’ Çalışanlarımıza ve Yöneticilerimize eylemlerini yönetmeleri konusunda yardımcı olarak hizmet ediyor.

Bu doğrultuda beklentimiz bu prensiplerimizin, Kuralların ve yasaların çiğnenmemesi. Amacımız ise bizim için büyük önem taşıyan Tedarikçilerimizin, Müşterilerimizin ve resmi makamların bize olan güveninin kötüye kullanılmaması.

Bu kuralları imzalayarak, kuralları uygulayacağımızı ve ilkeli davranacağımızı taahhüt ederiz.

Cevat Uluslararası Nakliyat
Cevat İlhan

1. Temel Değerlerimiz
1.1. İnsan Hakları
İnsan Hakları Davranış Kurallarımızın vazgeçilmez bir parçasıdır. Cevat Nakliyat olarak her türlü Çocuk işçiliğini, zorla çalıştırılma veya ayrımcılığa karşıyız ve İnsan hakları ihlalini hiçbir şekilde tolere edemeyiz.

1.2. Çevre
Bugünümüz ve geleceğimiz için Çevre Kurallarına uymayı ve gelecek nesiller için temiz bir çevreyi geride bırakmayı taahhüt ederiz. Dolayısıyla çalışanlarımızın Çevreye karşı bilinçlenmesini destekliyoruz.

1.3. İş güvenliği
Çalışanlarımız için sağlık ve güvenlik standartlarını yüksek tutmak bizim için büyük önem taşıyor. Önceliğimiz İş kazalarında en düşük oranları yakalamak olduğundan potansiyel kaza risklerini analiz edip, önlemler alıp, önlemlerin kontrollerini yapmaktayız.

1.4. Adaletli İşbirliği
Güvenli bir Çalışma ortamı adına Karşılıklı Saygı ve adalet duygusu yüksek öncelik taşıyor ve tarafımızca teşvik ediliyor.
Müşterilerimize, Tedarikçilerimize ve Yetkililere daima adaletli ve saygılı davranmaktayız.

1.5. Sosyal Sorumluluk
Yerlilere İstihdam olanakları sunmayı ve yerel satıcılardan alışveriş yapmayı sorumluluğumuz olarak görmekle beraber Şirket olarak sosyal sorumlulukları ve hedefleri desteklemek konusunda daha büyük bir rol oynadığımızın farkındayız.

1.6 Güvenilirlik
Cevat Nakliyata ait gizli Bilgiler yetkili yöneticilerin yazılı izni olmadan doğrudan veya dolaylı, sözlü ya da yazılı açıklanamaz ve kullanılamazlar.
Bu yükümlülük Çalışanla iş sözleşmesi bulunduğu süre zarfında ve sözleşme bittikten sonrada geçerlidir.

1.7. Rüşvet ve Yolsuzluk Düzenlemeleri
Rüşvet ve Yolsuzluğa karşı tüm ilgili Hükümleri izliyoruz ve bunlara sıkı sıkıya bağlıyız. Cevat Nakliyatın hiçbir çalışanı bireylere ya da Şirketlere herhangi bir haksız avantaj veya ödeme teklif edemez veya sağlayamaz.

1.8. Hediyeleşme
Çalışanlarımıza hediyeleşme, davetiye ve yardımlaşma sadece yasal olarak legal olan ve iş ilişkileri ile ilgili şekilde izin verilmiştir. Uygunsuz hediyelerin kabulü ve talebi, mali bahşişler, komisyon ve diğer menfaatler kesinlikle yasaktır.
Hediyeleşme ve davetiyelerin iş kararını etkilemesine asla izin verilmemiştir.

2. İş yerinde Davranış Kuralları
2.1. Karar alma
Günlük hayatta olduğu gibi iş hayatında da çalışanların alması gerektiği kararlar olabiliyor.
Bütün çalışanlar işlevleri kapsamında ve pozisyonuna uygun bir şekilde karar almaya yetkilidirler.
Bazı durumlarda karar aşaması zor olabilir. Bu durumda kendimize şu soruları sormamız gerekir:

• Vereceğim karar etik mi?
• Vereceğim karar yasalımı?
• Kararım beni ve Cevat nakliyatı yansıtıyor mu?
• Kararım Davranış kuralları ile tutarlımı?
• Üçüncü kişiler bu kararım hakkında ne düşünür?

Bu soruların ilk dördünün cevabı ‘’Evet’’ olmalıdır. Şayet birinin dahi cevabı ‘’Hayır’’ ise, bu kararı almamak daha doğru olur.

2.2. Belgeleme
Tüm işlemler yasal hükümlere uygun olarak düzgün bir şekilde ve tam olarak belgelenmek zorundadır. Yanlış girişler kesinlikle yasaktır.

2.3. Alkol ve uyuşturucu kullanımı
Alkol ve uyuşturucu etkisi altında çalışmak kesinlikle yasaktır. Bu nedenle, çalışma saatleri içinde ve molalarda alkol ve uyuşturucu tüketimi istisnasız yasaktır.

3. Müşteri ve tedarikçilere adil ve dürüst davranma
Müşteriler ve tedarikçiler ile etkileşimimiz, adil, açık ve saygılıdır.
İş ortaklarımız ve Çalışanlarımızdan da birbirlerine adil davranmalarını bekliyoruz.
Rekabet hukukuna ve anti tröst yasalarına uygun adil rekabet şartları tarafımızca sağlanıyor.

4. Uluslararası Yasalar
Küresel olarak çalıştığımız için birçok ülkenin düzenlemelerine uyuyoruz.
Dünya pazarına ilişkin farklı ülkelerin ticaret kısıtlamaları ve boykotlarına saygı duyuyoruz.

5. Bağış ve Sponsorluk
Yıllardır çeşitli sosyal kurum ve kuruluşlara bağış yaparak destek veriyoruz.
Kendi çalışanlarımıza da acil durumlarında destek oluyoruz.
Siyasi örgütlere, partilere ve kişilere prensipte yardım yapmıyoruz.
Bağış ve sponsorluk kararları Yönetim Kurulu tarafından alınır.