DEPOLAMA

Depolama esas olarak kontrol, teslim alma, yerleştirme,
sayım, toplama, kontrol ve gönderme faaliyetlerini kapsar.
Detayları Gör

DEPOLAMA NEDİR?

Belirli nokta veya noktalardan gelen ürünlerin teslim alınıp, belirli bir süre korunup, belirli nokta veya noktalara gönderilmek üzere hazırlanmasıdır. Depolama süresinin uzunluğu depoları farklılaştırır.

Depolama süresinin uzun olduğu yerlere depo denirken, süre kısaldıkça bu yerlere Dağıtım Merkezi (DC), daha da kısaldıkça aktarma merkezi denir.

DEPOLAMA
NEDİR?

DEPOLAMA
FAALİYETLERİ

DEPOLAMA
FAALİYETLERİ

Depolama esas olarak kontrol, teslim alma, yerleştirme, sayım, toplama, kontrol ve gönderme faaliyetlerini kapsar.

DEPOLAMA
YÖNETİM SİSTEMİ

Yoğun sevkiyat ve mal kabulün olduğu depolarda, adres bazlı depo yönetimi neredeyse bir zorunluluk olmaktadır. Ürünlerin hangi koridor ve bloklarda olduğunun bilinmesi, yerleştirme sırasında planlanmış olan saklama alanlarına dikkat edilmesi, palet bazlı hareketlerin uygulanması, tamamen bu süreçlere özel bir yazılım sistemi gerektirmektedir.

Depo alanlarının en iyi şekilde kullanılmasının yanında, depo yönetim sistemlerinin bir amacı da depo elemanları, el terminalleri, taşıma araçları gibi diğer kaynakların da en verimli şekilde kullanılmasıdır.

Depolama yönetim sistemleri ne kadar fazla teknolojik altyapıya sahip olursa o kadar verimli olur.

DEPOLAMA
YÖNETİM SİSTEMİ

DEPOLAMANIN
GETİRDİĞİ KATKILAR

GETİRDİĞİ
KATKILAR

Bu verimliliğin şirketlere ve tüm depolama süreçlerine getirdiği katkılar • Ürün hasarının azalması,
• Mal kabulü - sevkiyat sürelerinin kısalması dolayısıyla üretim-satış süreçlerinin etkinliğinin artması,
• Depolama ekipmanlarının etkin ve verimli kullanılması,
• Çalışan ve ekipman masraflarında tasarruf sağlaması,
• Sayım ve kontrol süreçlerini kolaylaştırması, bu süreçleri iyileştirmesi,
• Üretim kaynaklı hatalara zamanında müdahale edilmesi ve müşteri memnuniyetinin arttırılması.