POLİTİKALARIMIZ

Müşteri isteklerini açık, şeffaf, hızlı ve müşteri odaklı bir şekilde çözüyoruz.
Müşteri isteklerini daima kaliteli hizmet sunma anlayışımızla ele alırız.
Detayları Gör

KALİTE
POLİTİKAMIZ

Müşterilerimizin ihtiyaç ve beklentilerini doğru anlamak, tam zamanında, eksiksiz ve en uygun maliyetle karşılayabilmek için • Müşteri tatminini en temel gereklilik olarak kabul etmek
• Müşterilerimiz için değer yaratacak her türlü teknolojiyi kullanmak.
• Takım ruhuna sahip çalışanlarımızla sürekli gelişimi sağlamak
• Çevreye duyarlı ve etik değerlere bağlı kalarak müşteriler, çalışanlar ve diğer tüm paydaşların memnuniyetini sağlamaktır.

KALİTE
POLİTİKAMIZ

MÜŞTERİ
MEMNUNİYETİ

MÜŞTERİ
MEMNUNİYETİ

Cevat Uluslararası Nakliyat müşteri odaklı bir yaklaşımla gerçekleştirdiği taşımacılık faaliyetinde müşterilerinin beklentilerini, şikâyetlerini, öneri ve memnuniyetlerini kolaylıkla iletebildiği ağları sunarak ekonomik beklentisi olmadan müşterisini dikkatle dinler ve gerektiği durumlarda müşteri memnuniyetini sağlamak için telafi yöntemlerini uygular, müşteriye ait geri bildirimleri değerlendirir, çözüm üretir ve elde ettiği bilgi ile süreçlerinde sürekli iyileştirme sağlamak için Müşteri Memnuniyeti Politikasını beyan eder.

Müşteri isteklerini açık, şeffaf, hızlı ve müşteri odaklı bir şekilde çözüyoruz. Müşteri isteklerini daima kaliteli hizmet sunma anlayışımızla ele alırız. Müşterilerimizden şikâyet aldığımız durumda her şikâyeti objektif, özenli ve dikkatli bir şekilde inceler ve bu inceleme sonucunda çözüm sunarız. Şikâyet ve öneriler paralelinde de kalıcı iyileştirmeleri sistem ve süreçlerimizde uygularız.

Müşterilerimizle uzun süreli ilişkiler kurmak amacıyla; yasal mevzuata dayalı ve ekonomik şartları göz önünde bulundurarak, çalışanlarımızı ve tüm paydaşlarımızı sürece dâhil edip, tarafımıza ulaşan şikâyetlerin her biri için zamanında çözüm üretip, müşteri memnuniyetine ve ürün/hizmet kalitemizin sürekli gelişimine katkı sağlamayı, aşağıdaki prensipler ışığında taahhüt ederiz.

  • • Şeffaflık
  • • Erişilebilirlik
  • • Cevap Verebilirlik
  • • Objektiflik
  • • Gizlilik
  • • Müşteri Odaklılık
  • • Hesap Verebilirlik
  • • Sürekli İyileştirme

SOSYAL MEDYA
POLİTİKAMIZ

Cevat Uluslararası Nakliyat olarak çevrimiçi işbirliği olanağı sağlayan ve giderek yaygınlaşan platformlarda, müşterimizle, iş arkadaşlarımızla, sosyal paydaşlarımız ile onların deneyimlerini öğrenebilmek, onları dinleyebilmek, paylaşabilmenin özgürlüğü içerisinde yerimizi almak ve katkıda bulunmak amacıyla sosyal medya çalışmalarımızı yürütüyoruz.

SOSYAL MEDYA
POLİTİKAMIZ